Systemy napełniania

LTS – Automatyczny system napełniania wzdłużnego

 

System LTS napełnia formę wzdłużnie za pomocą taśmy dozującej zamontowanej pod lejem zasypowym. Mieszanka betonowa spada z taśmy do leja dozującego, który biegnie płasko na formie.

Maszyna napełniająca LTS porusza się po płaskich szynach zamontowanych na podłodze. Do zgrubnego rozdrabniania betonu służy pręt szlifierski zamontowany z przodu maszyny napełniającej LTS. Pręt ten jest połączony z dwoma mimośrodowymi wałami i wykonuje okrężny ruch szlifierski. Ponadto maszyna jest wyposażona w tarczę ścierną do wygładzania produktu betonowego. Jeśli LTS jest używany jako wypełniacz w systemie odlewania na mokro, pręt szlifierski i tarcza są zastępowane przez obracający się wałek.

Opcjonalnie można również umieścić dwa leje napełniające jeden za drugim, oferując możliwość pracy z dwiema różnymi mieszankami i/lub kolorami.