Afnamesystemen

Systemy gromadzenia danych

Systemy zbierania mają różne kształty i rozmiary. Konstrukcja systemu odbioru zależy od maksymalnych wymiarów produktu, rodzaju produktu, który ma być odbierany i sposobu układania utwardzonego produktu.

Maszyna do rozwiercania może być (półautomatyczna) lub, w razie potrzeby, ręczna przy użyciu suwnicy.

W przypadku pobierania produktów specjalnych, takich jak pierścienie, bardzo wiele małych elementów, różne kształty w tym samym czasie lub specjalne kształty, maszyna odbierająca może być wyposażona w niestandardowe urządzenie zaciskowe lub podciśnieniowe urządzenie podnoszące.