Baansystemen

Systemy pasów startowych

W zależności od typu używanej maszyny, system gąsienic musi lub może być zaprojektowany zgodnie z zasadą układania w stosy lub ścinania.

Zasada układania w stos

W przypadku wybrania zasady układania w stosy, załadowane i rozładowane palety są układane w stosy we wstępnie wybranej pozycji w tunelu. Ta zasada układania w stosy nadaje się również do przechowywania mokrych form. W takim przypadku nie jest możliwe uszczelnienie i odizolowanie tunelu.

Zasada działania

Jeśli wybrana zostanie zasada przepychania, do transportu załadowanych palet wykorzystywany jest przenośnik taśmowy. Aby zatrzymać zarówno powstające ciepło nawodnienia, jak i wilgoć, tunel może być izolowany i wyposażony w rolowane drzwi z przodu i z tyłu.
Możliwe jest również kontrolowane aktywne utwardzanie produktów betonowych.