Forma do grzybów

Norwegia – Specyficzna dla klienta forma „Mushroom” odpowiednia do betonu samozagęszczalnego. Specjalne zastosowanie produktu jako ogranicznik ruchu. Otrzymaliśmy zarejestrowaną nazwę „Trafikksopp” od naszego klienta w Norwegii.